نیم سال دوم چه کار کنیم؟

اولین کاری که باید انجام دهیم این است که اشتباهاتی که در نیم سال اول انجام داده ایم یا اینکه کم کاری کرده ایم را تکرار نکنیم

نیم سال دوم چه کار کنیم؟

نیم سال دوم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد.

اولین کاری که باید انجام دهیم این است که اشتباهاتی که در نیم سال اول انجام داده ایم یا اینکه کم کاری کرده ایم را تکرار نکنیم

دومین کاری که باید انجام دهیم پیش خوانی است که باید انجام شود

سومین کار این است که باید انجام شود درس را سر کلاس یاد گرفته شود و سوالات خود را از دبیر مربوطه پرسیده شود.

چهارمین کار که باید انجام شود حل تمرین میباشد.

و در آخر باید هدف گذاری انجام شود .