کنکور 98

چرا نیم‌سال دوم آغازی مهم‌تر؟

نیم‌سال دوم آغازی مهم‌تر، عبارتی است که مضمون عمیقی دارد. این یعنی ماه‌های بسیار تاثیرگذاری برای دانش‌آموزان آغاز می‌شود.

چرا نیم‌سال دوم آغازی مهم‌تر؟

نيم‌سال دوم آغازي مهم‌تر، عبارتی است كه مضمون عميقي دارد. این یعنی ماه‌های بسیار تاثیرگذاری برای دانش‌آموزان آغاز می‌شود زیرا شما در این نیم‌سال:

1.کارنامه دارید. همه‌ی دانش‌آموزان در نیم‌سال دوم کارنامه‌ی مدرسه وکارنامه‌ی جامع دی ماه را دریافت کرده‌اند. وقتی به آن نگاه می‌کنند می‌فهمند چه کرده‌اند و تصمیم می‌گیرند که چه باید بکنند.

2. آگاه‌تر شده‌اید. در نیم‌سال دوم دانش‌آموزان آگاه‌تر می‌شوند و تجربیات خوبی دارند. کارنامه‌ی آزمون‌های گذشته و نیز دفتر برنامه‌ریزی به افزایش این آگاهی کمک می‌کند.

3. ایستگاه جبرانیِ دوران نوروز را در پیش دارید. چند ماه دیگر عید نوروز فرا می‌رسد و فرصت تازه‌ای برای همه ایجاد می‌شود.

4. انگیزه‌تان بیش‌تر می‌شود. انگیزه‌ها در نیم‌سال دوم بیش‌تر می‌شود؛ زیرا می‌دانید به کنکور نزدیک‌تر می‌شوید

  • پس برای موفقیت در نيم‌سال دوم چند كار مهم را باید انجام دهید:

1.  مهندسي دوباره‌ی منابع مطالعاتي یکی از اساسی‌ترین کارهایی است که در این نیم‌سال باید انجام گیرد.

2.شناسايي پنج نوع درس درصفحه‌ی شخصی بسیار مهم و اثرگذار خواهد بود.

3.انتخاب زوج درس‌هاي پايه در نيم‌سال دوم توسط دانش‌آموزان انجام خواهد گرفت.

4.مطالعه‌ی درس‌هاي عمومي در نيم‌سال دوم جدي‌تر مي‌شود.

5.برنامه‌ريزي در نيمسال دوم بسیار مهم‌تر و حائز توجه‌تر است و باید به آن دقت نمود.

بنابراین نیم‌سال دوم برای همه‌ی دانش‌آموزان آغازی بسیار مهم‌تر است.