کنکور 98

نیمسال دوم، یک شروعِ هدفمند

احتمالا شما نیز جزو آن دسته افرادی هستید که برای دنبال کردنِ هدفی جدید و تلاشی بیش‌تر از قبل، منتظر فرصت مناسبی هستند تا از نو شروع کنند، به قول خودمان از شنبه‌ی معروف.

نیمسال دوم، یک شروعِ هدفمند

احتمالا شما نیز جزو آن دسته افرادی هستید که برای دنبال کردنِ هدفی جدید و تلاشی بیش‌تر از قبل،  منتظر فرصت مناسبی هستند تا از نو شروع کنند، به قول خودمان از شنبه‌ی معروف.

 در دوران تحصیل نیز این شنبه‌ی معروف، نیم‌سال دوم است که برای هر داوطلب فرصتی برای شروعی دوباره با عزمی راسخ است. نیم‌سال دوم نیم‌سالی با اهمیت‌تر از نیم‌سال اول و دوران شکوفایی تلاش‌ها و سرانجامِ آن نتیجه‌ی همین تلاش و آغاز مهم است. پس با هدفی مناسب و با تلاشی مضاعف این نیم‌سال را با اراده‌ای قوی شروع کنید. یادمان باشد هر موفقیتی از پس سختی‌های خاص خودش به دست می‌آید، پس شروع کنید. نیم‌سال دوم نزدیک است.