کنکور 98

چگونه بهتر یاد بگیریم؟

معمولا بهترین راه برای یادگرفتن، آموزش آن به دیگران است. روش دیگر، یادگیری از طریق استعاره (رمزگذاری) است.

چگونه بهتر یاد بگیریم؟

معمولا بهترین راه برای یادگرفتن، آموزش آن به دیگران است. روش دیگر، یادگیری از طریق استعاره (رمزگذاری) است. اتصال آموخته‌ها به یکدیگر از طریق چیزی که قبلا یاد گرفته‌اید می‌تواند کمک زیادی به بهبود روند یادگیری کند. حتی می توانید مطلب غیر قابل درک را به چیزی معمولی‌تر ارتباط دهید.

یادگیری از طریق نمودار درختی نیز یکی از شیوه‌های اصولیِ آموختن است. نحوه‌ی ارتباط فرمول‌های مختلف با یکدیگر را به صورت منسجم نشان می‌دهد و راه‌های ارتباطی بین آموخته‌های مختلف را فراهم می‌کند.

یادگیری از طریق «مانند، اما» نیز یک روش پرکاربرد است که شامل ارتباط‌بخشیِ اطلاعات با یکدیگر، با توجه به تفاوت آنها است. مثال: «این مثل این است، اما به جای آن، این را دارد.»یادگیری از طریق تجسم هم این است که آموخته‌ها را تصور کنیم و از هر مطلب غیر قابل فهم یک تصویر خیالی در ذهن خود بسازیم.

چنان‌چه در مطالعه به شیوه‌های اصولی متکی باشیم، خواهیم توانست مطالب را به خوبی فرابگیریم و حتی به دیگران منتقل نمائیم.