کنکور 98

تداومِ خستگی‌ناپذیر در نیم‌سال دوم

برنامه‌ی درس خواندن خود را برای مدت کوتاهی کمی تغییر بدهید و بازه و زمان‌های مطالعاتی خود را کمتر کنید.

تداومِ خستگی‌ناپذیر در نیم‌سال دوم

با به پایان رسیدن فصل امتحانات، ممکن است به برخی از دانش‌آموزان حس کاذب خستگی مطالعاتی دست بدهد و دلشان بخواهد که بیش‌ترِ وقت خود را به استراحت بپردازند. اما باید این را بدانیم که انسانِ موفق کسی است که حتی خستگی را شکست داده و زمانی که بقیه در حال استراحت هستند، در حال انجام کار و پیمودن ادامه‌ی مسیر باشد.

برای جلوگیری از خستگی میتوانید چند روش زیر را امتحان کنید:

1-برنامه‌ی درس خواندن خود را برای مدت کوتاهی کمی تغییر بدهید و بازه و زمان‌های مطالعاتی خود را کمتر کنید.

2-مطالعه را با دروسی شروع کنید که علاقه‌ی بیش‌تری به آن‌ها دارید.

3-ابتدا به سراغ نقاط قوت خود بروید. چون تمایل ما به این درس‌ها و سرعت مطالعه در آن‌ها بیش‌تر از بقیه‌ی درس‌ها است.

4-برای جذاب‌تر شدنِ مطالعه‌ی درس‌های عمومی از روشِ مطالعه‌ی مبحثی استفاده کنید.

همواره سعی کنید برنامه‌های متنوعی برای زندگی خود داشته باشید، زیرا حس تنوع و نشاط در زندگی، یکی از زیربناهای اساسی برای موفقیت است.