کنکور 98

کلمات مهم درس پنجم فارسی دوم- چوپان درست‌کار

در زیر کلمات مهم درس چوپان درست‌کار گذاشته شده است. از روی کلمات بخوانید.

کلمات مهم درس پنجم فارسی دوم- چوپان درست‌کار

اول كلمات را بخوانيد.

اگر در خواندن مشكل داشتيد يا املاي آن براي شما نا آشنا بود حتماً از روي كلمات چند بار بنويسيد.

کلمات مهم درس پنجم فارسی دوم- چوپان درست‌کار