افتتاح مرکز همایش و 3 قرائتخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران

مرکز همایش‌ها و 3 قرائتخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران که توسط بنیاد قلم چی تجهیز و به دانشجویان و استادان این دانشگاه اهدا شده است، روز شنبه 15دی افتتاح شد.

افتتاح مرکز همایش و 3 قرائتخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران

مرکز همایش ها و ۳ قرائتخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران که توسط بنیاد قلم چی تجهیز و به دانشجویان و استادان این دانشگاه اهداء شده است، روز شنبه 15دی 1397 به طور رسمی افتتاح شد.


تجهیز 3 سالن مطالعه (قرائتخانه) این دانشکده به 15 قفسه با ظرفیت حدود 2 هزار جلد کتاب، میزهای دو نفره به همراه صندلی و همچنین تجهیز سالن همایش ها به صندلی، تریبون، ویدیو پروژکتور و پرده الکترونیکی نمایش با هزینه ای بالغ بر۴۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال توسط بنیاد قلم چی صورت گرفته است.

دانشکده الهیات و معارف اسلامی که دارای 1200 دانشجو در 6 گروه آموزشی است و روزانه حدود یکصد دانشجو از فضای کتابخانه آن استفاده می کنند؛ پیش از این، ظرفیت کتابخانه آن برای استفاده دانشجویان و استادان به طور همزمان 30 نفر بود اکنون به 60 نفر افزایش یافته است.

احمد باقری رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران ضمن قدردانی از همکاری بنیاد قلم چی در این خصوص گفت: دانشکده الهیات با قدمت 80 سال به عنوان یکی از قدیمی ترین دانشکده های دانشگاه تهران محسوب می شود که رسالت توسعه علوم اسلامی به روش آکادمیک در میان فرهیختگان و نخبگان را دارد و قطعا حمایت بنیاد قلم چی در این مسیر توسعه علمی به عنوان باقیات و صالحات، اقدام ارزشمند علمی برای جامعه اسلامی خواهد بود.

مجید معارف رئیس اسبق این دانشکده نیز طی سخنانی اظهار داشت: پیش از این، کتابخانه این دانشکده فضای مناسب و فراخور شان دانشجویان و استادان این دانشکده را نداشت که با احداث ساختمان جدید، این فضا فراهم شد و اکنون با کمک های شایان توجه بنیاد قلم چی درخصوص تجهیز سالن های مطالعه و همایش، این نیاز مرتفع شده است.

کاظم قلم چی واقف و متولی بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) با بیان اینکه در اهداف بنیاد قلم چی یکی از موضوعات اصلی ساخت و تجهیز کتابخانه هاست گفت: کتابخانه ها می توانند به طور غیر مستقیم به اعتلاء و گسترش فرهنگ و آموزش کمک کنند؛ مردم بعد از خانه و محل کار خود به فضای سوم یعنی کتابخانه یا فروشگاه های بزرگ کتاب نیاز دارند تا بتوانند با خاطری آسوده در آنجا به مطالعه و پژوهش بپردازند.

لازم به ذکر است در آئین افتتاح مرکز همایش ها و قرائتخانه های دانشکده الهیات دانشگاه تهران، مسئولان این دانشکده و بنیاد قلم چی حضور داشتند و این مراسم با ثبت عکس یادگاری به پایان رسید.


افتتاح مرکز همایش و 3 قرائتخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران


افتتاح مرکز همایش و 3 قرائتخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران


افتتاح مرکز همایش و 3 قرائتخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران


افتتاح مرکز همایش و 3 قرائتخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران


افتتاح مرکز همایش و 3 قرائتخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران


افتتاح مرکز همایش و 3 قرائتخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران


افتتاح مرکز همایش و 3 قرائتخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران


افتتاح مرکز همایش و 3 قرائتخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران


افتتاح مرکز همایش و 3 قرائتخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران


افتتاح مرکز همایش و 3 قرائتخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران


افتتاح مرکز همایش و 3 قرائتخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران


افتتاح مرکز همایش و 3 قرائتخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران


افتتاح مرکز همایش و 3 قرائتخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران
منبع :