کاهش تولید گازهای گلخانه ای با نگهداری مناسب جاده ها

محققان دانشگاه راتجرز آمریکا دریافتند نگهداری جاده‌ها در وضعیت مناسب موجب صرفه جویی در مصرف انرژی و پول شده و تولید گازهای گلخانه ای را کاهش می‌دهد.

کاهش تولید گازهای گلخانه ای با نگهداری مناسب جاده ها
محققان دانشگاه راتجرز آمریکا دریافتند نگهداری جاده ها در وضعیت مناسب موجب صرفه جویی در مصرف انرژی و پول شده و تولید گازهای گلخانه ای را کاهش می دهد.

بر اساس این تحقیقات نگهداری مناسب پوشش کف جاده ها موجب کاهش گازهای گلخانه ای به میزان دو درصد می شود. همچنین آژانس های حمل و نقل می توانند از این طریق بین 10 تا 30 درصد در هزینه ها صرفه جویی کنند. علاوه بر این رانندگان نیز بین دو تا پنج درصد در مصرف سوخت، لاستیک، هزینه تعمیرات و نگهداری خودرو صرفه جویی می کنند.
محققان از رویکرد چرخه کامل به منظور بررسی کربن تولید شده در جریان روش های متداول برای نگهداری کفپوش جاده ها و به ویژه آسفالت استفاده کردند. بر اساس نتایج این تحقیقات روپوشانی آسفالت با استفاده از یک لایه جدید به دلیل هموار کردن سطح جاده، منجر به کاهش حداکثری کربن می شود؛ در حالی که پرکردن ترک های موجود در آسفالت، کمترین اثر را بر کاهش کربن دارد. در هر حال تمام روش های مورد استفاده برای نگهداریی آسفالت جاده ها تا حدی موجب کاهش گازهای گلخانه ای می شوند.
بخش حمل و نقل و دی اکسید کربن حاصل از حرکت اتوبوس ها، خودروهای شخصی و کامیون ها، مهمترین منبع تولید گازهای گلخانه ای در جهان است.
گزارش کامل این تحقیقات درنشریه International Journal of Sustainable Transportation منتشر شده است.

منبع :