کنکور 98

امتحانات تمام شد، اما زحمت و تلاش ادامه دارد

امتحانات نیم‌سال اول به پایان رسید و چه بهتر که این شور و هیجانی را که در زمان امتحانات داشتید، حفظ کنید و با همین انگیزه به تلاش خود ادامه دهید.

امتحانات تمام شد، اما زحمت و تلاش ادامه دارد

امتحانات نیم‌سال اول به پایان رسید و چه بهتر که این شور و هیجانی را که در زمان امتحانات داشتید، حفظ کنید و با همین انگیزه به تلاش خود ادامه دهید.

در همین شروع نیم‌سال دوم با خودتان قرار بگذارید که همواره به همین اندازه که در زمان امتحانات درس خواندید، مطالعه کنید. 

از این به بعد، تلاش شما، سرمایه‌‌ی شما در امتحانات پایان سال خواهد بود. هیچ سرمایه‌ای برای شما ارزشمندتر از زحمت و تلاشتان نخواهد بود و مطمئن باشید به‌زودی و در آینده‌ای نه‌چندان دور از نتایج خود شگفت‌زده خواهید شد.