یک راه‌حل اساسی برای پیشرفت

باید تلاش کنیم موضوع درسی را دقیق و کامل بخوانیم، مسئله حل کنیم، تجزیه و تحلیل کنیم، یادگیری خود را کامل کنیم و به جای دوباره‌‌خوانی مطالب، از روش بازیابی استفاده کنیم.

یک راه‌حل اساسی برای پیشرفت

به نظر شما چه چیزی باعث موفقیت در آزمون می‌شود؟

آیا تکنیک‌هایی برای پاسخ‌گویی به سؤالات وجود دارد؟

آیا فرمول‌ها و میان‌بُرهایی هستند که باعث می‌شوند بتوانیم به سؤالات، درست جواب بدهیم؟

خیر؛ زمانی می‌توانیم به سؤالات پاسخ درست بدهیم که مطلب مربوط به آن را درست یاد گرفته و یادگیری‌مان را کامل کرده باشیم. باید تلاش کنیم موضوع درسی را دقیق و کامل بخوانیم، مسئله حل کنیم، تجزیه و تحلیل کنیم، یادگیری خود را کامل کنیم و به جای دوباره‌‌خوانی مطالب، از روش بازیابی استفاده کنیم.

فرقی ندارد که در آزمون تشریحی شرکت می‌کنیم یا تستی؛ دانش ما ملاک پاسخ‌گویی به سؤالات خواهد بود. هر چه مسلط‌تر باشیم و تمرین‌ بیش‌تری حل کنیم، آزمون‌ها باعث یادگیری عمیق‌تر ما خواهند شد و موفق‌تر خواهیم بود.