کنکور 98

چالشی به نام کمال‌گرایی

«توجه به زمان حال» یکی از مهم‌ترین عوامل دوری از کمال‌گرایی است. میان کمال‌گرایی و توجه مفرط به آینده، ارتباطی کاملاً مستقیم وجود دارد.

چالشی به نام کمال‌گرایی

درست در نقطه‌ی مقابل واقع‌بین بودن، نقطه‌ی کمال‌گرایی وجود دارد؛ سرزمین تمامیت‌خواهی و بلندپروازی. برای رسیدن به آن باید چیزی بیش‌تر از داشته‌های‌تان خرج کنید، بیش‌تر از توانتان تلاش کنید و درنهایت، در صورت موفقیت، به دستاوردی می‌رسید که شاید با تصویر اولیه، تفاوت‌های چشم‌گیری داشته باشد. همه‌ی این موارد حاصل واقعی نبودن تصویر و هدف است. فرار از دام کمال‌گرایی، آن هم به شکل دائمی و نامطلوب، با وجود زمان‌بر بودن قابل انجام است و راهکارهای زیر می‌تواند بر آن تأثیرگذار باشد.

«توجه به زمان حال» یکی از مهم‌ترین عوامل دوری از کمال‌گرایی است. میان کمال‌گرایی و توجه مفرط به آینده، ارتباطی کاملاً مستقیم وجود دارد. طرح‌ریزی برای آینده اصلاً چیز بدی نیست؛ اما چالش کمال‌گرایی در زمان فراموش کردن زمان حال و کم‌توجهی به ابزارهای ساخت آینده خودنمایی می‌کند. نتیجه‌ی دیدگاه ایده‌آل‌گرایی با معنای مثبت، ترسیمِ اهدافِ حرکت‌دهنده است. مقدار متعادلی از ایده‌آل‌گرایی، اهداف متعالی را به ذهن شما متبادر خواهد کرد. باید این اهداف را با بررسی شرایط و توانمندی‌های خود و ابزارهای موجود برای کسب آن ارزیابی کنید. برای دست‌یابی به اهدافِ پیش‌ران در آینده، به زمان حال نیاز دارید.

«در نظر گرفتن فضایی برای کاستی‌ها و نتایج نامطلوب»، راهکاری برای کاهش تأثیرات نامطلوب کمال‌گرایی است. کمال‌گرایی پذیرش اشتباهات را مشکل می‌کند. تصور نتایج بی‌نقص برای همه‌ی فعالیت‌ها باعث می‌شود روبه‌رو شدن با اولین شکست ادامه‌ی روند برنامه‌ریزی اولیه را با چالش‌های جدی مواجه کند. باید همیشه فضایی را برای کاستی‌های احتمالی در نظر بگیرید، هرچند هدف‌گذاری اولیه‌ی شما بر اساس وقوع این کاستی‌ها نبوده باشد. این فضا به شما اجازه می‌دهد نتیجه‌ی نامطلوب را بهتر ارزیابی کنید و از تکرار آن جلوگیری کنید. کمال‌گرایی حتی فرصت تجربه‌اندوزی را از شما خواهد گرفت.


منبع :