دبستانی‌ها ، تراز خود را افزایش دهید

درس‌های متنی مانند مطالعات اجتماعی، پیام‌های آسمانی و... درس‌های ترازآوری هستند که در کارنامه تعدادی از دانش‌آموزان درصد متوسطی دارند

دبستانی‌ها ، تراز خود را افزایش دهید

درس‌های متنی مانند مطالعات اجتماعی، پیام‌های آسمانی و... درس‌های ترازآوری هستند که در کارنامه تعدادی از دانش‌آموزان درصد متوسطی دارند. در حالی‌که پیشرفت در این درس‌ها بسیار ساده است. اما باید دقت کنید روشی انتخاب شود که این پیشرفت ماندگار شود.

یعنی به جای این‌که روز آخر این درس‌ها را بخوانید، از روش زیر استفاده کنید تا در همه‌ی آزمون‌ها به راحتی درصد 100 را کسب کنید:

  • در مطالعه‌ی این درس‌ها حتماً متن کتاب درسی را کامل بخوانید و دوباره به زبان خودتان بازگو کنید.

  • در مرحله‌ی بعدی سوالاتی که معلم مشخص کرده را بخوانید.

  • حتماً در طول هفته درس‌ها را مرور کنید.

  • به صورت منظم برای این درس‌ها تست بزنید.

  • روز پنج‌شنبه این درس‌ها بایستی مرور شوند. ولی به هیچ عنوان مطالعه‌ی آن‌ها را برای پنج‌شنبه نگذارید.

نیرو های خاص+آسانسور از فیزیک 3دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین اسلامی