کنکور 98

برخی کودکان تحمل باختن در بازی را ندارند!

اسخ سوالات بسیاری از پدران و مادران) چگونه تحمل آنان را بالا ببریم؟! 1. دلیل این امر این است که آن‌ها خودباوری و اعتماد به نفس پایینی دارند و احساس منفی درباره خود دارن

برخی کودکان تحمل باختن در بازی را ندارند!

(پاسخ سوالات بسیاری از پدران و مادران)

چگونه تحمل آنان را بالا ببریم؟!

۱. دلیل این امر این است که آن‌ها خودباوری و اعتماد به نفس پایینی دارند و احساس منفی درباره خود دارند که باید تلاش نمود تا اعتماد به نفس شان را بالا ببرید.

۲. او را با خواهر و برادر و همسالانش مقایسه نکنید. درباره برد و باخت و اینکه لازم نیست انسان همیشه برنده شود و برد و باخت نوبتی است به او توضیح دهید.

۳. هرگز به‌ گونه‌ای با کودک بازی نکنید که همیشه برنده شود

✔نکته طلایی:

 بگذارید گاهی باختن را هم تجربه کند و در آن زمان برد قبلیش را به او یادآوری کنید.

۴. بیشتر بازی‌های غیر رقابتی را در لیست بازی‌هایش قرار دهید.

۵. رفتار والدین در مسئله برد و باخت نیز بسیار تأثیرگذار است.مثل اظهار ناراحتی یا اعطای جایزه و ... .

۶. بهتر است بی‌اهمیت بودن باختن را در روش الگویی به‌صورت عملی به او بیازید. ولی این گونه نباشد که کودک بی انگیزه شود و هیچ تلاشی برای برد انجام ندهد.

**** این روش در آزمون های کانون و نوع برخورد والدین در برابر افزایش و کاهش تراز هم قابل اجراست.