سه سطحی جذاب

دلایل خیلی زیادی وجود دارد که ثابت می‌کند کتاب سه سطحی یکی از بهترین منابع برای حل تست است.

سه سطحی جذاب

دلایل خیلی زیادی وجود دارد که ثابت می کند کتاب سه سطحی یکی از بهترین منابع برای حل تست است.

 اصلی ترین ویژگی های کتاب سه سطحی می توان اشاره به طراحی سوال در سه سطح متفاوت داشت. همان دشوار، نسبتأ دشوار و دشوارتر.

یکی دیگر از ویژگی های جذاب کتاب سه سطحی این است که زمان حل سوالات ,درصد پاسخ گویی دانش آموزان در آزمون های کانون، درصد دانش آموزانی که به سوال پاسخ صحیح داده اند و تاریخ آزمون آمده است. دانش آموزان نکته سنج و باهوش می توانند با توجه به بازه های زمانی که در آن هستند و تاریخ آزمونی که قید شده است هدف گذاری دقیق تری برای حل تست از سه سطحی داشته باشند.

از مزایای دیگر این کتاب که باعث پرطرفدار شدنش توسط دانش آموزان برتر شده است این است که طرح سوال ها در کتاب سه سطحی و نحوه انتخاب سوال ها و نظم ترتیبشان مبنای علمی و آماری دارد و در هر بخش از سوالات دشواری که درصد پاسخگویی بیشتری در آزمون ها داشته است سوالات چیدمان شده است. 

با این وجود می توانید برنامه ریزی دقیق تری برای حل تست از سه سطحی جذاب داشته باشید.