ویژگی‌های آزمون 5 بهمن دروس عمومی دوازدهم

این مطلب کوتاه در مورد ویژگی‌های آزمون 5 بهمن در دروس عمومی است. که با نتوجه به این که آزمون جمعبندی است تفاوت‌هایی با آزمون‌های گذشته دارد.

ویژگی‌های آزمون 5 بهمن دروس عمومی دوازدهم

ویژگی‌های آزمون 5 بهمن در دروس عمومی - دوازدهم


دومین آزمون جمع‌بندی، پایان نیم‌سال اول است.

شامل 100 سؤال است.

مدت زمان پاسخگویی 75 دقیقه است.

مشابه این آزمون، در آزمونِ 7فروردین هم از کل مباحث پایة دهم، سؤال مطرح می‌شود.

این دو آزمون را نیز می‌توان سکوی مقایسه‌ای دانست و نتایج حاصل از آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد.

منبعی که می‌توانید از آن استفاده نمایید، کتاب جمع‌بندی است و با توجه به این‌که این کتاب به‌صورت آزمون محور تنظیم شده، بهترین منبع 

بازیابی است.ویژگی‌های آزمون 5 بهمن دروس عمومی دوازدهم
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24