ویژگی‌های آزمون 5بهمن دروس اختصاصی گروه فارغ التحصیلان تجربی

در تصویر میتوانید ویژگی‌های آزمون 5 بهمن دروس اختصاصی اعم از تعداد سوالات و زمان پیشنهادی برای هر درس را مشاهده کنید

ویژگی‌های آزمون 5بهمن دروس اختصاصی گروه فارغ التحصیلان تجربی

سلام

در تصویر زیر میتوانید ویژگی‌های آزمون 5 بهمن دروس اختصاصی اعم از تعداد سوالات مشترک با دوازدهمی ها، مباحث مشترک در آزمون و همچنین  تعداد کل سوالات هر درس و وقت پیشنهادی برای هر درس را مشاهده کنید


ویژگی‌های آزمون 5بهمن دروس اختصاصی گروه فارغ التحصیلان تجربی