هوشمندسازی هنرستان پسرانه در شهر بهارستان توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 4 کلاس درس از یک هنرستان در شهر بهارستان استان اصفهان توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) انجام شد.

هوشمندسازی هنرستان پسرانه در شهر بهارستان توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 4 کلاس درس از یک هنرستان در شهر بهارستان استان اصفهان توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) انجام شد.  


این چهار کلاس از هنرستان پسرانه دکتر جهانی در آبان ماه 97 هوشمندسازی شده است؛ با این اقدام 195 دانش آموز از این امکانات بهره مند شدند.

هر کلاس به ویدئو پروژکتور، تخته هوشمند، لپ تاپ و لوازم جانبی تجهیز شده و هوشمندسازی این 4 کلاس با هزینه ای بالغ بر 320 میلیون ریال صورت گرفته است؛ 50 درصد هزینه توسط مدیر این مدرسه تامین شده است.

شایان ذکر است طرح هوشمندسازى و تجهيز كتابخانه مدارس كه توسط بنياد قلم چى انجام مى شود ويژه مدارس دولتى است؛ با احتساب این واحد آموزشی، از سال 1392، انجام 1384 امین پروژه تجهیز یا هوشمندسازی توسط بنیاد قلم چی به ثبت رسید.


هوشمندسازی هنرستان پسرانه در شهر بهارستان توسط بنیاد قلم چی


منبع :