تحلیل آموزشی از سؤالات مشترک نظام جدید و قدیم در درس عربی

همان طور که می‌دانید در آزمون‌های 16 آذر و 21 دی، بخشی از سؤالات دوازدهمی‌ها (نظام جدید) و فارغ التحصیلان (نظام قدیم) مشترک آمدند و به هر دو دسته داوطلبان،

تحلیل آموزشی از سؤالات مشترک نظام جدید و قدیم در درس عربی

همان طور که می‌دانید در آزمون های 16 آذر و 21 دی، بخشی از سؤالات دوازدهمی ها (نظام جدید) و فارغ التحصیلان (نظام قدیم) مشترک آمدند و به هر دو دسته داوطلبان، تراز مشترک داده شد، مشابه کاری که بر اساس اطلاعیه ی سازمان سنجش، در کنکور امسال انجام خواهد شد. در این مطلب قصد داریم تحلیلی آموزشی بر سؤالات مشترک درس عربی داشته باشیم و به نکات جالبی برسیم.

بررسی تعداد سؤال های مشترک: 

تحلیل آموزشی از سؤالات مشترک نظام جدید و قدیم در درس عربی

بررسی مباحث سؤالات مشترک: 

در این قسمت، بررسی می کنیم که سؤالات مشترک از چه مباحثی مطرح شده اند:

تحلیل آموزشی از سؤالات مشترک نظام جدید و قدیم در درس عربی


همان طور که مشاهده می‌شود بیشتر سؤالات مشترک از مبحث ترجمه و درک مطلب است.


چند نتیجه گیری و نکته آموزشی: 

می‌توان چند نتیجه گیری مهم به شرح زیر بیان نمود:

1) همان طور که مشخص است بخش زیادی از سؤالات مشترک دو نظام، از مبحث ترجمه است؛ از سویی سالیان سال است که سؤال اول ترجمه، از آیات موجود در کتاب درسی انتخاب می‌شوند، پس بهتر است دانش آموزان دوازدهمی و فارغ التحصیل توجه ویژه ای به بخش ترجمه و به خصوص آیات مشترک موجود در کتاب درسی دو نظام داشته باشند.


2) سؤال مفهوم (شعر، آیه و...) که معمولا از سؤالات دشوار و چالشی کنکور است، می تواند از عبارات مفهومی و مهم که در هر دو کتاب موجود است، طرح شود، بنابراین عبارات مشترک بین دو نظام را با توجه ویژه ای مطالعه نمایید، سعی کنید اشعار فارسی هم مفهوم با این عبارات را نیز حتما بررسی کنید.


3) مباحث مشترک قواعد در کنکور امسال بسیار حائز اهمیت است:

شناخت مصدر افعال ثلاثی مزید - اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل و اسم مکان - ترکیب وصفی و اضافی- جمله اسمیه و جمله فعلیه (تشخیص مبتدا و خبر)- تشخیص فعل مجهول- معنای افعال ناقصه و حروف مشبّهة بالفعل - حال- مستثنی- مفعول مطلق


4) خوب است دوستان فارغ التحصیل به این نکته توجه کنند که در عربی نظام جدید، تمرکز بیشتر بر معنا و ترجمه است، بنابراین در سؤالات قواعد ممکن است با تیترهای متفاوتی مانند (عیّن ما فیه الفعل الماضی الاستمراری، عیّن فعلاً یدلّ علی المستقبل) یا سؤالاتی در مورد معنای حروف مشبهة بالفعل و افعال ناقصه (مشابه سؤال 46 آزمون 21 دی دوازدهم و 49 فارغ التحصیل) مواجه شوند، پس خوب است برای چنین مفاهیم و تیترهایی نیز کاملاً آماده باشند.