فیلم تحلیل سوالات آزمون 21 دی 97 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم‌های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 21 دی 97 دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می‌نمائید :‌

فیلم تحلیل سوالات آزمون 21 دی 97 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 21 دی 97 دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می نمائید :‌


ریاضی 3 : علی اصغر شریفی 


زیست 3 : محمدامین بیگی - وحید شهنواز


فيزيك 3 : وحید مجدآبادی - حسین میرزایی


شیمی 3 : حامد اسماعیلی - مهران رنجبر

فایل های ضمیمه

حل سوالات 101 تا 110 ریاضی
حل سوالات 111 تا 120 ریاضی
حل سوالات 121 تا 130 ریاضی
حل سوالات 131 تا 135 زیست شناسی
حل سوالات 136 تا 140 زیست شناسی
حل سوالات 141 تا 145 زیست شناسی
حل سوالات 146 تا 150 زیست شناسی
حل سوالات 151 تا 155 زیست شناسی
حل سوالات 156 تا 160 زیست شناسی
حل سوالات 161 تا 165 زیست شناسی
حل سوالات 166 تا 170 زیست شناسی
حل سوالات 171 تا 175 زیست شناسی
حل سوالات 176 تا 180 زیست شناسی
حل سوالات 196 تا 210 فیزیک
حل سوالات 211 تا 225 شیمی
حل سوالات 226 تا 230 شیمی
حل سوالات 230 تا 240 شیمی