تحلیل مقایسه‌ای آزمون 21 دی - دوازدهم نقشه‌کشی معماری

امیدوارم نتایج حاصل از آزمون 21 دی برای شما مفید بوده باشد. این آزمون مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به شرح زیر می‌باشد.

تحلیل مقایسه‌ای آزمون 21 دی - دوازدهم نقشه‌کشی معماری

1میدوارم نتایج حاصل از آزمون 21 دی برای شما مفید بوده باشد. این آزمون مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن در مقایسه با دو آزمون 16 و 30 آذر به شرح زیر می‌باشد.

تحلیل مقایسه‌ای آزمون 21 دی - دوازدهم نقشه‌کشی معماری

تحلیل مقایسه‌ای آزمون 21 دی - دوازدهم نقشه‌کشی معماری

در جدول زیر می‌توانید آسان‌ترین و دشوارترین سوال هر درس در آزمون 21 دی را ببینید و نتایج آن را با نتیجه‌ای که شما در آزمون گرفته‌اید، مقایسه کنید.

تحلیل مقایسه‌ای آزمون 21 دی - دوازدهم نقشه‌کشی معماری

سوالات دام‌دار، سوالاتی هستند که بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان به اشتباه، یک گزینه‌ی خاص که اشتباه بوده را انتخاب کرده‌اند. بررسی این سوالات می‌تواند کمک بسیار زیادی به یادگیری شما بکند. تعداد سوالات دام‌دار آزمون 21 دی به شرح زیر است:

تحلیل مقایسه‌ای آزمون 21 دی - دوازدهم نقشه‌کشی معماری

برای مشاهده نظرات داده شده و ثبت نظرات خود در مورد سوالات دام‌دار، به صفحه‌ی مقطع خود مراجعه کنید.

سعید کمالو

مسئول درس نقشه‌‌کشی معماری دوازدهم هنرستان