دوره دوم مدرسه علوم شناختی دانشگاه علامه برگزار می‌شود

دوره دوم مدرسه علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان «تکنیک‌ها و ابزارهای علوم شناختی» 19 و 26 دی ماه جاری برگزار می‌شود.

دوره دوم مدرسه علوم شناختی دانشگاه علامه برگزار می‌شود

دوره دوم مدرسه علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان «تکنیک‌ها و ابزارهای علوم شناختی» ۱۹ و ۲۶ دی ماه جاری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، این مدرسه که از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد توسعه علوم فناوری‌های شناختی برگزار می شود در راستای سیاست‌های ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی مبنی بر ترویج علوم شناختی در دانشگاه‌ها و باهدف آشنایی دانشجویان، دانش‌آموختگان دکتری و اعضای هیئت علمی رشته‌های مرتبط با حوزه علوم شناختی به‌منظور افزایش تعامل با صاحب‌نظران علوم شناختی کشور برپاشده است.

با توجه به برگزاری نخستین مدرسه علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبایی در مهرماه سال جاری که به ارائه مفاهیم اساسی علوم شناختی اختصاص داشته است، رسیدن به اهداف تعیین شده، مرحله دوم این مدرسه با عنوان «تکنیک ها و ابزارهای علوم شناختی» که شامل آشنایی با ابزارها و تکنیک‌های علوم شناختی است، در این دوره مدرسه دنبال می شود.

دور دوم این مدرسه ۱۹ و ۲۶ دی‌ماه در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی برگزار می شود.

منبع :