آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری

رشته موزه داری به نگه داری و حفظ و معرفی میراث و بقایای گذشته که نماد اصالت و هویت یک جامعه است، توجه دارد. میراث گذشته ما، مصرف قرن‌ها دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی....

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری


آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری

رشته موزه داری به نگه داری و حفظ و معرفی میراث و بقایای گذشته که نماد اصالت و هویت یک جامعه است، توجه دارد. میراث گذشته ما، مصرف قرن ها دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی یک ملت است. از این رو رشته حوزه داری از اهمیت و ارزشمندی زیادی برخوردار است . 

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری


    جمع‌آوری و نگهداری آثار و اشیا در مجموعه‌ها و موزه‌ها سابقه دیرینه دارند. لیکن نگرش صحیح امروزی به موزه جایگاه آن را از محل نگهداری و تماشای اشیا به محلی با مشخصات یک مرکز پژوهش و آموزش و یک مرکز فرهنگی برای گذران مطلوب اوقات فراغت با ره‌آوردهای علمی و تربیتی سوق داده است.در این نگرش موزه، مؤسسه‌ای علمی فرهنگی است که تأمل و اندیشه و پژوهش مستقیم بر روی آثار گوناگون - از آثار طبیعی آفرینش و خلقت گرفته تا دستاوردهای فرهنگ و تمدن و هنر انسان - را میسر می‌سازد و متخصصان و بازدیدکنندگان عمومی را با هنر و اندیشه، صنعت و پیشه و امور اجتماعی و اقتصادی و شئون گوناگون زندگی دیروز و امروز آشنا و مأنوس می‌سازد.

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری


 موزه پلی بین دیروز و آینده و همچنین پلی بین «فرد» و «گذشته خود در تاریخ» است. موزه موسسه­ای علمی – فرهنگی بوده و بازدیدکنندگان خود را با هنر، اندیشه، صنعت، پیشه ... و امور اجتماعی و اقتصادی و شئون گوناگون زندگی دیروز و امروز آشنا و مأنوس می سازد.

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داریحوزه های فعالیت رشته موزه داری
حوزه های فعالیت رشته موزه داری گسترده است. هر ارزش و نهاد و شی گذشته دارد و دارای اصالت است. آثار این حوزه ها و اشیاء باید حفظ و نگه داری شوند و معمولاً برای حفظ و نگه داری و نیز نمایش و مصرفی آن ها به مردمان حال و آینده حوزه ها ساخته و دایر می شوند.

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری


کارشناسان موزه داری می توانند در مراکزی همچون باستان شناسی، مردم شناسی، هنر های دستی و سنتی، تاریخ طبیعی و زمین شناسی، سازمان اسناد ملی و نسخ خطی، موزه های جواهرات، پول و نیز موزه جنگ مشغول به فعالیت شوند. معمولاً این مراکز و حوزه ها در اکثر شهرستان ها و استان ها وجود دارد و حوزه داران می توانند با توجه به میزان تخصص و مهارت های فنی خود در این رشته دارای شغل و درآمد شوند و در حفظ و بقای میراث ملی و فرهنگی کشور خود سهیم شوند. از این رو کارشناسان موزه داری علاوه بر ارزش مادی، ارزش معنوی نیز کسب می نمایند

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری


دوره کارشناسی موزه­ داری در جهت تعمیم نگرش صحیح به موزه از یک سو و تربیت نیروهای متخصص لازم برای تنوع موزه ­ها است تا علم مطالعه و پژوهش و حفاظت و نگهداری علمی آثار و اشیای فرهنگی تاریخی همگام با سایر رشته­ های دانشگاهی مربوطه از جایگاه مطلوب و لازم اجتماعی خود برخوردار گردد.
همچنین فارغ ­التحصیلان این رشته خواهند توانست در برنامه ­ریزی برای توسعه کمی و کیفی موزه ­های محل کار خود و یا سایر موزه ­های کشور مشارکت داشته باشند.

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری

موزه به عنوان یک مؤسسه علمی ـ فرهنگی، نیازمند کارشناسان علاقه‌مندی است که با کسب دانش وآگاهی‌های علمی، و نگرش صحیح نسبت به موزه و جایگاه اجتماعی و آموزشی آن، بتوانند موزه‌ها را در راه توسعه و رشد فرهنگی، تربیتی و علمی کشور هدایت نمایند.

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری


امروزه حدود 100 موزه در کشورمان وجود دارد که آثار، اشیاء، اسناد ومدارک قابل توجهی در زمینه‌های متنوع باستان‌شناسی،‌ مردم‌شناسی،‌ هنرهای سنتی، اسناد و مدارک ، کتب ونسخ خطی، تاریخ طبیعی، زمین‌شناسی، گیاه‌شناسی، ‌پست و مخابرات، جواهرات و سکه‌ها... دارند؛

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری


 علاوه بر توسعه کمی و کیفی موزه‌های فعلی، ایجاد موزه در زمینه‌های دیگر، چون هنر و معماری، علوم و فنون مورد نیاز است. فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی موزه‌داری می‌توانند با کسب دانش و مهارت‌های نظری و عملی و آشنایی با امور اداری و فنی موزه‌داری، در موزه‌های گوناگون عهده‌دار مطالعه و حفاظت فنی از آثار و اشیای موزه‌ای باشند و امور مربوط به موزه‌داری را از ثبت‌ و ضبط آثار در دفاتر، تهیه اسناد و مدارک لازم تا مطالعه مستقیم روی آثار و اشیا انجام دهند.

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری

آشنایی با رشته‌های دانشگاهی - موزه داری


درس‌های این رشته در طول تحصیل:
دروس پایه:
تاریخ عمومی ایران،‌ کارگاه عکاسی پایه، آشنایی با هنرهای سنتی ایران،‌ آشنایی با باستان‌شناسی و روش‌های آن، کارگاه طراحی پایه، آشنایی با مردم‌شناسی و روش‌های آن، آشنایی با حفاظت و مرمت آثار و روش‌های آن، عکاسی فنی از اشیاء موزه‌ای، کارگاه طراحی تخصصی.
دروس اصلی:
موزه‌داری، آشنایی با هنر و معماری پیش از اسلام ایران، تاریخ و فن‌شناسی آثار، آسیب‌شناسی، هنر وتمدن اسلامی، آشنایی با بافت‌ها و محوطه‌های دوره اسلامی ایران، خطوط و خواندن کتیبه‌های اسلامی، تاریخچه کتابت، طرح اشیاء در تمدن اسلامی، آشنایی با موزه‌های ایران و جهان ، خطوط باستان‌شناسی ایران، کارگاه همانندسازی اشیاء موزه‌ای، تهیه و تدوین راهنمای موزه و محوطه‌های تاریخی، کارآموزی در موزه‌ها، کارآموزی در کارگاه مرمت اموال فرهنگی، تبدیل محوطه‌ها و بناهای تاریخ به موزه، کارآموزی کاوش باستان‌شناسی، کامپیوتر و موزه، روش تحقیق آثار و اشیای موزه‌ای، موزه‌داری و سایر علوم، زبان و متون تخصصی موزه‌داری، شناخت مواد.
دروس تخصصی:
انسان،‌طبیعت،‌موزه، پژوهش در آثار و اشیای موزه‌ای، کارآموزی در موزه‌های تخصصی، رساله نهایی.برخی ازدانشگاه های پذیرنده
هنر اصفهان، مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی_سازمان میراث فرهنگی
گردآورنده: نسیم پوراحمد