لغات مهم زبان پیش‌دانشگاهی- مطابق با بودجه بندی آزمون 21 دی

تعدادی از لغات مهم درس زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی- مطابق با بودجه بندی آزمون 21 دی

لغات مهم زبان پیش‌دانشگاهی- مطابق با بودجه بندی آزمون 21 دی

تعدادی از لغات مهم درس زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی- مطابق با بودجه بندی آزمون 21 دی

تعدادی از لغات مهم درس زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی با توجه به بودجه ­بندی آزمون 21 دی- عمومی فارغ التحصیل- را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.

بودجه‌بندی آزمون: زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی- مباحث نيمي از كتاب (4 درس) صفحه‌‌ 1 تا 42

تعداد سوالات آزمون: 25 سوال (سوالات 76 تا 100)

زمان پاسخ گویی: 20 دقیقه

نکات مهم آموزشی:

* سعی کنید لغات را با مثال فرا بگیرید.

* برای به خاطر سپردن لغات از فلش کارت استفاده کنید.

موفق باشید.

لغات مهم زبان پیش‌دانشگاهی- مطابق با بودجه بندی آزمون 21 دی