چگونه بی‌دقتی دانش‌آموزان را برطرف کنیم؟

شمرده خواندن مطالب، دست گذاشتن زیر جملاتی که خوانده می‌شوند و خط کشیدن زیر نکات مهم از جمله‌ی کارهایی است که کمک می‌کند دانش‌آموز درس‌ها را با دقت بیش‌تری بخواند.

چگونه بی‌دقتی دانش‌آموزان را برطرف کنیم؟

شمرده خواندن مطالب، دست گذاشتن زیر جملاتی که خوانده می‌شوند و خط کشیدن زیر نکات مهم از جمله‌ی کارهایی است که کمک می‌کند دانش‌آموز درس‌ها را با دقت بیش‌تری بخواند.

از کودک خود بخواهید حجم مطالبی را که قرار است بخواند به چند قسمت تقسیم کند و بعد از رسیدن به پایان هر قسمت، چیزی را که یاد گرفته است بازگو کند. این روش باعث می‌شود تمرکز فرزندتان بیش‌تر شود.

مسئولیت بازبینی تکالیف را به عهده‌ی خود او بگذارید. نباید فرزند شما عادت به خوردن لقمه‌ی حاضر و آماده داشته باشد. تکالیف او را بررسی کنید و به او بگویید که چه تعداد غلط پیدا کرده‌اید.

مثلاً به او بگویید: «من از تکالیف شما 3 غلط پیدا کرده‌ام؛ اما نمی‌گویم چه چیزهایی غلط است. خودت بگَرد و آن‌‌ها را پیدا کن.»

گاهی از او بخواهید تکالیف را دوباره بنویسد. مثلاً اگر دیکته را بدخط و نامرتب نوشته است به او بگویید: «دفتر دیکته باید خوش‌خط و مرتب باشد؛ پس از اول و تمیزتر بنویس.»