تندیس‌های ابریشمی

تندیس‌های یادمانی ابریشمی به عنوان بخشی از جشنواره فانوس در پایان جشن‌های سال نو قمری چینی در گایاک فرانسه به نمایش درمی‌آیند.

تندیس‌های ابریشمی

تندیس‌های یادمانی ابریشمی به عنوان بخشی از جشنواره فانوس در پایان جشن‌های سال نو قمری چینی در گایاک فرانسه به نمایش درمی‌آیند.


تندیس‌های ابریشمی


منبع :