خانواده‌ی باانگیزه‌ی من

من از کودکی باانگیزه بودم. خودم اتاقم را منظم می‌کردم، تکالیفم را بدون این‌که نیاز به یادآوری باشد، انجام می‌دادم، برای خودم هدفی مشخص می‌کردم .

خانواده‌ی باانگیزه‌ی من

من از کودکی باانگیزه بودم. خودم اتاقم را منظم می‌کردم، تکالیفم را بدون این‌که نیاز به یادآوری باشد، انجام می‌دادم، برای خودم هدفی مشخص می‌کردم و برای رسیدن به آن هدف تلاش می‌کردم. شاید این مسئله، یعنی باانگیزه بودنِ من، مرتبط با نحوه‌ی مدیریتِ پدر و مادرم بوده است.

اگر شما هم دوست دارید خانواده و فرزندانِ باانگیزه‌ای داشته باشید مراحل زیر را دنبال کنید.

1. هدف تعیین کنید. به فرزندانتان کمک کنید تا اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت اما قابل دسترس برای خود معین کنند.

2. برنامه‌ریزی کنید. با هم برای رسیدن به اهداف، قدم‌به‌قدم برنامه‌ریزی داشته باشید. برنامه‌ریزی راهِ رسیدن به اهداف را هموارتر می‌کند.

3. موفقیت‌ها را جشن بگیرید. وقتی فرزندتان موفق می‌شود، به او نشان دهید که به او افتخار می‌کنید. می‌توانید به او جایزه و پاداش بدهید؛ اما همین‌که بداند به او افتخار می‌کنید، بهترین جایزه برای اوست.

4. رقابت سالم ایجاد کنید. برای رسیدن به هر هدف، یک رقیب در نظر بگیرید و از فرزندتان بخواهید در افزایش نقاط مثبت و توانایی‌هایش با دیگران رقابت کند و از دیگران بیاموزد.

5. علاقه‌مندی‌هایش را بشناسید. با فرزندتان راجع به چیزهایی که دوست دارد صحبت کنید و از طریق توجه و اهمیت دادن به او، در وجودش انگیزه ایجاد کنید.

6. کمی تحرک ایجاد کنید. با بررسی مراحل پیشرفتِ فرزندتان برایش فشار مثبت و پیش‌رونده ایجاد کنید. به او نشان دهید که برای این‌که به هدفش برسد بسیار مشتاق هستید.


منبع :