زمانی که خود را آن طور که هستم شناختم تغییر آغاز می‌شود

منظور از شناخت یا همان خودآگاهی، درک صحیح توان علمی و پی بردن به نقاط قوت و ضعف و دانستن روش‌های یادگیری مؤثر است.

زمانی که خود را آن طور که هستم شناختم تغییر آغاز می‌شود

منظور از شناخت یا همان خودآگاهی، درک صحیح توان علمی و پی بردن به نقاط قوت و ضعف و دانستن روش‌های یادگیری مؤثر است. امروزه به این شناخت علمی و پیشرفته، فراشناخت می‌گویند و هدف از کسب فراشناخت هر چه بهتر شدن است.

از مزایای مهم فراشناخت می‌توان موارد زیر را نام برد:

  • 1- تبدیل احساس به واقعیت

  • 2- کاهش نگرانی

  • 3- افزایش انگیزه برای تلاش بیش‌تر

  • 4- هم‌سطح‌سازی انتظار (خود یا دیگران) با توان علمی خود

  • 5- ایجاد و افزایش قدرت مدیریت بر خود

  • 6- صرف هزینه، انرژی و زمان در جایگاه درست و صحیح

  • 7- هدف‌گذاری واقعی و کاهش اشتباهات

  • 8- انتخاب مسیر درست

با این دیدگاه، آزمون‌های آموزشی و کلاس‌های درسی ابزاری مناسب برای رسیدن به فراشناخت هستند که کمک می‌کنند دانش‌آموز بهترین و مناسب‌ترین منابع آموزشی را انتخاب کرده و روش‌های برتر خود را کشف کند و نیز با تعمیم آن‌ها افزایش تراز داشته باشد و در جهت پیشرفت گام بردارد.