شناخت، پله‌ای برای فراشناخت

فراشناخت در تعریف روان‌شناسی «اندیشیدن درباره‌ی تفکر» است. دانش‌آموزانی که فراشناخت خوبی نسبت به خود دارند قطعاً نتایج بهتری کسب می‌کنند.

شناخت، پله‌ای برای فراشناخت

فراشناخت در تعریف روان‌شناسی «اندیشیدن درباره‌ی تفکر» است. دانش‌آموزانی که فراشناخت خوبی نسبت به خود دارند قطعاً نتایج بهتری کسب می‌کنند. اگر دانش‌آموزان بتوانند راه‌های موفقیت و شکست خود را به‌‌خوبی بشناسند با آرامش و نظم بیش‌تری مطالعه خواهند کرد. فراشناخت را می‌توان به 3 حیطه‌ی دانش، تجربه و راهبرد تقسیم کرد:

دانش فراشناختی: باورها و اطلاعاتی که افراد درباره‌ی تفکر خود دارند.

تجربه‌های فراشناختی: ارزیابی‌هایی که افراد در موقعیت‌های مختلف درباره‌ی وضعیت تفکر خود دارند.

راهبردهای فراشناختی: شیوه‌هایی که برای تغییر تفکر و تغییر روش‌ها دارند.

به کمک فراشناخت می‌توانید به خودتنظیمی برسید و استراتژی‌های متفاوتی برای موفقیت خود طراحی و انتخاب کنید.  کسی که فراشناخت خوبی ندارد ناچار است همیشه متحمل زحمات زیاد و بیهوده شود. فراشناخت یعنی نسبت به روش‌های خودتان آگاهی کامل داشته باشید و بدانید در چه شرایطی انتخاب کدام روش برای شما بهتر است. برای این‌که به فراشناخت خوبی برسید اولین قدم، شناخت خودتان است. باید توانایی‌ها، ضعف‌ها و احساسات خودتان را به‌خوبی بشناسید و درباره‌ی تجربه‌های روزانه‌تان خوب فکر کنید.