به شهر ما بیایید - کویر مرنجاب در مسیر راه ابریشم

کویر مرنجاب در شمال شهرستان آران و بیدگل در استان اصفهان قرار دارد و یکی از زیباترین نقاط کویری ایران محسوب می‌شود.

به شهر ما بیایید - کویر مرنجاب در مسیر راه ابریشم

کویر مرنجاب در شمال شهرستان آران و بیدگل در استان اصفهان قرار دارد و یکی از زیباترین نقاط کویری ایران محسوب می‌شود. 

قسمت عمده‌ی این کویر پوشیده از تپه‌های شنی و ریگزار است. کویر مرنجاب از نظر پوشش گیاهی بسیار غنی است. عمده‌ی پوشش گیاهی منطقه، شامل گیاهان شورپسند ازجمله درخت‌های گز و تاق و بوته‌های قیچ است. تپه‌های شنی بلند و جنگل‌های تاق جلوه‌ی زیبایی به این منطقه بخشیده است. 

به شهر ما بیایید - کویر مرنجاب در مسیر راه ابریشم


قلعه‌ی مرنجاب، کاروان‌سرایی است در قلبِ کویر که در مسیر راه ابریشم قرار دارد و کاروان‌ها برای سفر به خراسان، اصفهان و ری از این مسیر می‌گذشتند. قنات کنار کاروان‌سرا، که برکه‌ی بزرگی به وجود آورده است، آب شیرین دارد و این موضوع در کویر نمک و شوره‌زار یک پدیده‌ی منحصربه‌فرد است که باعث تعجب همه‌ می‌شود. 

به شهر ما بیایید - کویر مرنجاب در مسیر راه ابریشم


چاه تاریخی دست‌کَن در قسمت شرق کویر، محل آبشخور شترهای کاروان‌ها بوده است. دریاچه‌ی نمک آران و بیدگل و جزیره‌ی سرگردان از دیگر نقاط دیدنی منطقه محسوب می‌شوند. جزیره‌ی سرگردانی در دریای بیکران کویر، به جز یک یا دو ماه از سال، که به دلیل بارندگی قابل مشاهده می‌شود، در سایر ایام سال نمکزار است.

به شهر ما بیایید - کویر مرنجاب در مسیر راه ابریشم

به شهر ما بیایید - کویر مرنجاب در مسیر راه ابریشم

به شهر ما بیایید - کویر مرنجاب در مسیر راه ابریشم