راه‌های جلوگیری از اتلاف وقت

هدف‌گذاری کنید. برای بازه‌های زمانی کوتاه مدت مثلا بین دو آزمون، برای هر درس یا مبحث هدفی تعیین کنید.

راه‌های جلوگیری از اتلاف وقت

1- هدف‌گذاری کنید. برای بازه‌های زمانی کوتاه مدت مثلا بین دو آزمون، برای هر درس یا مبحث هدفی تعیین کنید.

2- اولویت‌بندی کنید. مباحث درسی و تست‌هایی را که باید کار کنید به ترتیب اهمیت بچینید.

3- زمان‌بندی کنید. مدت انجام هر کار را مشخص کنید.

4- محدودیت زمانی تعیین کنید. هر کاری باید در زمان مشخصی شروع و در زمان مشخصی تمام شود.

5- برنامه‌ریزی کنید. حالا یک برنامه‌ی روزانه و هفتگی بچینید.

6- شروع کنید. اجرای برنامه از انتهای برنامه‌ریزی آغاز می شود. این سخت‌ترین مرحله‌ی کار است.