با تنفس عمیق، آرام و پرانرژی می‌شوید

بیش‌تر دانش‌آموزان بعد از یکی دو ساعت مطالعه، تست‌زنی یا آزمون دادن، پدیده‌ی " خستگی " را تجربه می‌کنند.

با تنفس عمیق، آرام و پرانرژی می‌شوید

بیش‌تر دانش‌آموزان بعد از یکی دو ساعت مطالعه، تست‌زنی یا آزمون دادن، پدیده‌ی " خستگی " را تجربه می‌کنند. با مشاهده‌ی خستگی، هر دانش‌آموز ممکن است با روش خاص خودش، آن را مدیریت کند. برخی با نوشیدن آب و آب میوه و خوردن شکلات و شست و شوی دست و صورت، تجدید انرژی می‌کنند و برخی از راهبرد تنفس عمیق در طول آزمون بهره می‌گیرند.

راهبرد تنفس عمیق از نگاه علمی سودمند است؛ چون دم عمیق و بازدم آرام، استرس و اضطراب را کنترل می‌کند. تنفس عمیق، حذف سمومی مانند کربن دی اکسید از بدن را تسهیل می‌کند؛ سمومی که در فرآیند متابولیسم از بدن بیرون می‌آید و تجمع آن در بدن، التهاب، خستگی و کاهش توان عضلات بدن و ذهن را در پی دارد و از طراوات و شادابی عملکرد ذهن می‌کاهد.

شاید شما دانش‌آموزان از مبحث اسیدها و بازهای شیمی، به‌یاد داشته باشید که خون انسان، مجهز به‌ یک سامانه‌ی بافری است که در برابر افزایش‌های اندک اسید و باز از خود مقاومت نشان می‌دهد و اگر چنین نبود سلامت انسان‌ها با چالش جدی رو به رو می‌شد.

وقتی نفس خود را برای مدت کوتاهی در سینه نگه داریم، یعنی عمل دم را انجام داده و هوا را به داخل ببریم و سپس دهان خود را بسته و عمل بازدم را انجام ندهیم، غلظت گاز کربن دی اکسید " CO2 " در خون افزایش می‌یابد. پس طبق یک پذیره‌ی علمی موسوم به " اصل لوشاتلیه "، تعادل در جهت رفت و از سمت چپ به راست، جابه جا می‌شود و سبب افزایش غلظت یون هیدرونیوم

" H3O+ " می‌شود. در نتیجه PH خون، مقداری کاهش می‌یابد. در واقع، تنفس عمیق سبب کاهش اسیدیته‌ی بدن می‌شود و محیط بدن را بازی‌تر " قلیایی تر" می‌کند. قلیایی بودن بدن، کنترل درد را راحت‌تر می‌کند و سبب شادابی جسم و ذهن می‌شود.

امیدوارم با تنفس‌های عمیق و با بسامد بالا در طول روز، ذهنی همیشه آرام و وجودی آکنده از انرژی داشته باشید.