قهرمان پیشرفت: پردیس مهدی‌پور، از رتبه‌ی 2280 تا 273 تجربی

از سوم راهنمایی به کانون آمدم و به مدت 6 سال کانونی بودم. بعد از کنکور 96 دوباره به کانون آمدم و درس خواندن را شروع کردم. میانگین ترازم در سال آخر 7100 بود.

قهرمان پیشرفت: پردیس مهدی‌پور، از رتبه‌ی 2280 تا 273 تجربی

پردیس مهدی‌پور در یک نگاه

شهر: کرمان

رتبه‌ی کنکور: 273 تجربی منطقه‌ی 2

سال‌های حضور در کانون: به مدت 6 سال، از سوم راهنمایی تا چهارم دبیرستان و یک سال فارغ‌التحصیلی

رشته‌ی قبولی: پزشکی دانشگاه ایران

شغل پدر: نظامی

شغل مادر: خانه‌دار

قهرمان پیشرفت: پردیس مهدی‌پور، از رتبه‌ی 2280 تا 273 تجربی


لطفاً خودت را معرفی کن.

من پردیس مهدی‌پور اهل کرمان هستم. پدرم نظامی است و دیپلم دارد. مادرم خانه‌دار است و فوق دیپلم رادیولوژی دارد. در سال 96 رتبه‌ی 2280 را به دست آوردم و سال 97 با رتبه‌ی 273 در رشته‌ی پزشکی دانشگاه ایران قبول شدم.


چند سال کانونی بودی؟

از سوم راهنمایی به کانون آمدم و به مدت 6 سال کانونی بودم. بعد از کنکور 96 دوباره به کانون آمدم و درس خواندن را شروع کردم. میانگین ترازم در سال آخر 7100 بود.


چه کسانی در این مسیر مشوق تو بودند؟

پدر، مادر و مشاورم مهم‌ترین مشوقان من بودند تا بتوانم خودم را باور کنم و اعتمادبه‌نفسم را بالا ببرم. راهنمایی‌های دلسوزانه و تشویق‌های مشاورم تأثیر زیادی در موفقیت من داشت.


از کدام کتاب کانون استفاده می‌کردی؟

از کتاب‌های آبی و پرتکرار استفاده می‌کردم؛ اما مهم‌ترین آن‌ها کتاب‌های سه‌سطحی شیمی، فیزیک، ریاضی و زیست بود. از کتاب‌های جمع‌بندی و کتاب‌های زرد هم استفاده کردم.

قهرمان پیشرفت: پردیس مهدی‌پور، از رتبه‌ی 2280 تا 273 تجربی


سال پیش‌دانشگاهی را چگونه پشت سر گذاشتی؟

سال چهارم مطالعه‌ام سطحی بود و عمیق نمی‌خواندم.


وقتی دوباره برای کنکور می‌خواستی بخوانی، برنامه‌ات چه تغییری کرد؟

درس‌ها را بادقت زیاد مطالعه می‌کردم. یادداشت‌برداری می‌کردم و طوری مطالعه می‌کردم که بتوانم به دیگران آموزش دهم. برای هر درس با تفکر ویژه‌ای برنامه‌ریزی می‌کردم و هر درس را جداگانه تحلیل می‌کردم.


برنامه‌ی راهبردی چه‌قدر به روند درسی‌ات کمک کرد؟

بهترین برنامه‌ام، برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها بود که در منظم شدن ذهنم و برنامه‌ریزی درسی خیلی به من کمک کرد. مباحث آزمون برایم مهم بود و سعی می‌کردم همه‌ی سرفصل‌های برنامه‌ی راهبردی را بخوانم.


امروز که به گذشته‌ات فکر می‌کنی چه‌قدر از خودت رضایت داری؟

رسیدن به هدف برایم خیلی مهم بود. از هر شکستی درس گرفتم و مهم‌ترین عامل موفقیت خود را پشتکار، نظم و تفکر در مطالعه می‌دانم.

قهرمان پیشرفت: پردیس مهدی‌پور، از رتبه‌ی 2280 تا 273 تجربی

قهرمان پیشرفت: پردیس مهدی‌پور، از رتبه‌ی 2280 تا 273 تجربی


فایل های ضمیمه

قهرمان پیشرفت: پردیس مهدی‌پور، از رتبه‌ی 2280 تا 273 تجربی