چند پرسش و پاسخ از شیمی دوازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

در ادامه بررسی کامنت‌های علمی شما در سایت کانون ، چند پرسش مربوط به فصل‌های اول و دوم شیمی دوازدهم که توسط رتبه‌های برتر پاسخ داده شده اند

چند پرسش و پاسخ از شیمی دوازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

با سلام ...

در ادامه بررسی کامنت های علمی شما در سایت کانون ، چند پرسش مربوط به فصل های اول و دوم شیمی دوازدهم که توسط رتبه های برتر پاسخ داده شده اند + یک سوال کنکور را برایتان آماده کرده ایم .


جلسه رفع اشکال : تمامی سوالات خود را از ما بپرسید ...

مهدیه امین (دانشجوی رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف) آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با مباحث شیمی دوازدهم مرتبط با آزمون 21 دی در بخش نظرات می باشد .

جلسه رفع اشکال تا روز آزمون (21 دی) ادامه دارد ...

چند پرسش و پاسخ از شیمی دوازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

چند پرسش و پاسخ از شیمی دوازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

چند پرسش و پاسخ از شیمی دوازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

چند پرسش و پاسخ از شیمی دوازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

چند پرسش و پاسخ از شیمی دوازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

چند پرسش و پاسخ از شیمی دوازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

چند پرسش و پاسخ از شیمی دوازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

چند پرسش و پاسخ از شیمی دوازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)


سوالات خود را در بخش نظرات از ما بپرسید ...