چند پرسش و پاسخ از زیست پیش + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

در ادامه بررسی کامنت‌های علمی شما در سایت کانون ، چند پرسش مربوط به فصل‌های اول تا هفتم زیست پیش دانشگاهی که توسط رتبه‌های برتر پاسخ داده شده اند

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

فارغ التحصیلان عزیز سلام ...

در ادامه بررسی کامنت های علمی شما در سایت کانون ، چند پرسش مربوط به فصل های اول تا هفتم زیست پیش دانشگاهی که توسط رتبه های برتر پاسخ داده شده اند + یک سوال کنکور را برایتان آماده کرده ایم .


جلسه رفع اشکال : تمامی سوالات خود را از ما بپرسید ...

محمد رضا عسگری و بهاره اخوت (دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه ایران) آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با مباحث زیست پیش دانشگاهی مرتبط با آزمون 21 دی در بخش نظرات می باشند .

جلسه رفع اشکال تا روز آزمون (21 دی) ادامه دارد ...

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)


سوالات خود را در بخش نظرات از ما بپرسید ...