آنچه لازم است درباره آزمون 21 دی دوازدهم الکتروتکنیک بدانید

در مورد ویژگی‌های آزمون در 21 دی توضیح داده شده است

آنچه لازم است درباره آزمون 21 دی دوازدهم الکتروتکنیک بدانید

آنچه لازم است برای آزمون 21 دی دوازدهم  الکتروتکنیک بدانید.

ویژگی این آزمون

  • 1- آزمون ویژه

  • 2- جمع بندی پودمان 2

  • 3- دو سوم پودمان مرور و تثبیت آموخته ها و یک سوم پیشروی پودمان

  • 4- محک خود بعد از امتحانات ترم اول

  • 5- بهترین زمان برای جبران پودمان 2

این آزمون شامل 3 درس دانش فنی تخصصی و نصب و تنظیم تاسیسات فشارضعیف و رله های قابل برنامه ریزی و ریاضی 3 می باشد که هر درس دارای 10 سوال می باشد.

زمان پاسخ دهی به این آزمون 45 دقیقه می باشد.
 

نکته مشاوره ای:
با توجه به اینکه امتحانات ترم اول را به پایان رسانده اید بیشتر وقت خود را برای تمرکز روی متن کتاب درسی و تست بسیار زیاد بگذارید.

در این صورت بهترین نتیجه را خواهید گرفت.

در پایان بودجه بندی این آزمون به شما ارائه می شود.

آنچه لازم است درباره آزمون 21 دی دوازدهم الکتروتکنیک بدانید


باتشکر- ایمان صادقی فرد

مسئول درس یازدهم الکتروتکنیک