آنچه باید در مورد آزمون 5 بهمن فارغ‌التحصیل-دروس عمومی بدانید

آنچه باید در مورد آزمون 5 بهمن گروه فارغ‌التحصیل عمومی بدانید، ویژگی‌های آزمون 5 بهمن

آنچه باید در مورد آزمون 5 بهمن  فارغ‌التحصیل-دروس عمومی بدانید

«آنچه باید در مورد آزمون 5 بهمن گروه فارغ‌التحصیل عمومی بدانید»

ویژگی­های آزمون 5 بهمن، دومین آزمون از پروژه آزمون­‌های ویژه:

شامل 100 سؤال

مدت زمان پاسخگویی 75 دقیقه

زمان­‌بندی و برنامه راهبردی این آزمون به قرار زیر است:

آنچه باید در مورد آزمون 5 بهمن  فارغ‌التحصیل-دروس عمومی بدانید

آنچه باید در مورد آزمون 5 بهمن  فارغ‌التحصیل-دروس عمومی بدانید

موفق باشید.