آنچه لازم است درباره آزمون 21 دی یازدهم الکتروتکنیک بدانید

در مورد نکات و ویژگی‌های آزمون 21 دی توضیحاتی داده می‌شود.

آنچه لازم است درباره آزمون 21 دی یازدهم الکتروتکنیک بدانید

آنچه لازم است برای آزمون 21 دی یازدهم الکتروتکنیک بدانید.

ویژگی این آزمون

  • 1- آزمون ویژه

  • 2- جمع بندی پودمان 2

  • 3- دو سوم پودمان مرور و تثبیت آموخته ها و یک سوم پیشروی پودمان

  • 4- محک خود بعد از امتحانات ترم اول

  • 5- بهترین زمان برای جبران پودمان 2

این آزمون شامل 2 درس طراحی و نصب تاسیسات ساختمان های هوشمند و کابل کشی و سیم پیچی ماشین های الکتریکی می باشد که هر درس دارای 20 سوال می باشد.

زمان پاسخ دهی به این آزمون 45 دقیقه می باشد.
 

نکته مشاوره ای:
با توجه به اینکه امتحانات ترم اول را به پایان رسانده اید بیشتر وقت خود را برای تمرکز روی متن کتاب درسی و تست بسیار زیاد بگذارید.

در این صورت بهترین نتیجه را خواهید گرفت.

در پایان بودجه بندی این آزمون به شما ارائه می شود.

آنچه لازم است درباره آزمون 21 دی یازدهم الکتروتکنیک بدانید


باتشکر- ایمان صادقی فرد

مسئول درس یازدهم الکتروتکنیک