ناجی شما، خود شما هستید

با نزدیک شدن امتحانات نیم‌سال اول دانش‌آموزان معمولاً نگران این هستند که درس‌های 3 ماه گذشته روی هم جمع شده و نتوانسته‌اند به‌خوبی و به‌موقع آن‌ها را مطالعه کنند.

ناجی شما، خود شما هستید

موضوع اول: امید

با نزدیک شدن امتحانات نیم‌سال اول دانش‌آموزان معمولاً نگران این هستند که درس‌های 3 ماه گذشته روی هم جمع شده و نتوانسته‌اند به‌خوبی و به‌موقع آن‌ها را مطالعه کنند. پیشنهاد من این است که اصلاً به این موضوع فکر نکنید. این نوع مشغولیت‌ها شما را دلسرد می‌کند. در هر سطحی که هستید شروع کنید؛ زیرا با نشستن و حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی‌شود. قطعاً شما نیز نقاط مثبتی دارید؛ بنابراین ناامید نشوید. موضوع دوم: خودکفایی

تا می‌توانید تلاش کنید. به امید کسی ننشینید. تنها کسی که می‌تواند شما را نجات دهد خود شما هستید. در اتاق خود بنشینید و با تمرکز و آرامش درس بخوانید. اگر لذت درس خواندن را تجربه کنید و با آن انس بگیرید، دیگر رهایش نمی‌کنید. امتحانات نیم‌سال اول فرصتی برای اثبات دانش و مهارت شماست. این گوی و این میدان! حتماً از کتاب پرتکرار و لوح‌های آموزشی کانون استفاده کنید تا شاهد تغییرات مثبت باشید.