جمع بندی خلاقیت نمایشی (21 دی 97)

توجه:دوستان عزیز مطالب ستاره دار(***) برای زیر گروه چهار(نمایش و سینما) گرداوری شده است و برای بقیه زیرگروه‌ها جنبه مطالعه تیتر وار دارد.

جمع بندی خلاقیت نمایشی (21 دی 97)

فایل جمع بندی شامل:


● نمایش در رنسانس ایتالیا

● نمایش در رنسانس انگلیس

● نمایش در رنسانس

● نمایش در روم

● نمایش در ایران

● نمایش در یونان 1و2 

● برخی اصطلاحات و سبک های مهم در تاتر

●  ادبیات داستانی ایران در یک نگاه

● کارگردنان تئاتر

● مکاتب ادبی در یک نگاه