سطح دشواری سوالات آزمون 21 دی چهارم دبستان

شیوه‌ی استفاده از این روشِ منحصر به فرد به این گونه است که دانش‌آموز باید قبل از آزمون هدف‌گذاری چند از 10 خود را مشخص نماید.

سطح دشواری سوالات آزمون 21 دی چهارم دبستان

سطح دشواری سوالات آزمون 21 دی چهارم دبستان

شیوه‌ی استفاده از این روشِ منحصر به فرد به این گونه است که دانش‌آموز باید قبل از آزمون هدف‌گذاری چند از 10 خود را مشخص نماید. یعنی تصمیم بگیرد که در هر درس از هر 10 سوال، باتوجه به عملکرد قبلیِ خود می‌خواهد به چندسوال پاسخ بدهد. به همین منظور کانون فرهنگی آموزش بر روی دفترچه‌های سوال به دانش‌آموز در جلسه‌ی آزمون امکان استفاده از هدف‌گذاری چند از 10 را با ارائه‌ی جدولی کامل می‌دهد.