آنچه باید در مورد آزمون 21 دی دهم شبکه‌ونرم‌افزاررایانه بدانید

آزمون 21 دی ماه دهم شبکه و نرم‌افزار رایانه شامل 60 سوال عمومی با زمان پاسخ‌گویی 60 دقیقه می‌باشد.

آنچه باید در مورد آزمون 21 دی دهم شبکه‌ونرم‌افزاررایانه بدانید

آزمون 21 دی ماه دهم شبکه و نرم‌افزار رایانه شامل 60 سوال عمومی با زمان پاسخ‌گویی 60 دقیقه می‌باشد که در دروس انتخابی شیمی و فیزیک دانش‌آموزان شبکه و نرم‌افزار رایانه ملزم به پاسخ به سوالات درس فیزیک هستند، همچنین در این آزمون 40 سوال تخصصی با زمان پاسخ‌گویی 45 دقیقه وجود دارد.

برنامه آزمون 21 دی و تعداد سوال و زمان‌بندی آزمون را در ادامه مشاهده کنید.

موفق باشید.

اهداف و وی‍‍ژگی‌های این آزمون

●  برگزاری آزمون ویژه

●  اتمام پودمان 2 در درس دانش فنی پایه و اتمام کتاب درسی نصب و راه‌اندازی رایانه

●  مبحث دانش فنی پایه در این آزمون در آزمون‌های 16 و 30 آذر تکرار شده و همچنین مبحث آزمون 30 آذر در درس نصب و راه‌اندازی رایانه در این آزمون نیز تکرار شده است.


آنچه باید در مورد آزمون 21 دی دهم شبکه‌ونرم‌افزاررایانه بدانید


آنچه باید در مورد آزمون 21 دی دهم شبکه‌ونرم‌افزاررایانه بدانیدآنچه باید در مورد آزمون 21 دی دهم شبکه‌ونرم‌افزاررایانه بدانید


آنچه باید در مورد آزمون 21 دی دهم شبکه‌ونرم‌افزاررایانه بدانید