یادگیری روشی سریع برای ضرب اعداد دو رقمی

آموزش محاسبات سریع امری الزامی برای دانش اموزان تمامی مقاطع

یادگیری روشی سریع برای ضرب اعداد دو رقمی

آموزش محاسبات سریع امری الزامی برای دانش اموزان تمامی مقاطع

در فیلم های آموزشی زیر  ، امیر حسین امینی  روش های سریع ضرب اعداد دو رقمی در دو رقمی  ،ضرب اعداد دو رقمی در یازده، و ضرب اعداد دو رقم در دو رقم  و به توان دو رساندن اعداد را آموزش می دهد.


فایل های ضمیمه