آنچه باید در مورد آزمون 21دی فارغ التحصیلان-دروس عمومی بدانید

آنچه باید در مورد آزمون 21 دی مقطع فارغ‌التحصیل عمومی بدانید. ویژگی­های آزمون 21 دی، اولین آزمون از پروژه آزمون­های ویژه

آنچه باید در مورد آزمون 21دی فارغ التحصیلان-دروس عمومی بدانید

آنچه باید در مورد آزمون 21 دي مقطع فارغ‌التحصیل عمومی بدانید:

ویژگی­های آزمون 21 دي، اولین آزمون از پروژه آزمون­های ویژه:

شامل 100 سؤال

مدت زمان پاسخگویی 75 دقیقه

برنامه راهبردی و زمان­بندی این آزمون به قرار زیر است:

آنچه باید در مورد آزمون 21دی فارغ التحصیلان-دروس عمومی بدانید


آنچه باید در مورد آزمون 21دی فارغ التحصیلان-دروس عمومی بدانید

 

موفق باشید.