نکات درسی ترسیم فنی

مبحث هندسه بیضی یکی از مباحث مورد توجه طراحان کنکور در سال‌های اخیر بوده است. با توجه به حجم کم مطالب این مبحث با تسلط کافی بر

نکات درسی ترسیم فنی

ترسیم فنی

مبحث هندسه بیضی

مبحث هندسه بیضی یکی از مباحث مورد توجه طراحان کنکور در سال‌های اخیر بوده است. با توجه به حجم کم مطالب این مبحث با تسلط کافی بر این مطالب می‌توان به سوالات طرح شده در کنکور به راحتی پاسخ داد. این مبحث در آزمون 5 بهمن و 7 فروردین (ایستگاه جبرانی) دوره خواهد شد.

توجه: توصیه می‌شود قسمت های مربوط به ترسیم بیضی را به صورت عملی انجام داده و صرفا به حفظ آن اکتفا نکنید.

فایل ضمیمه توضیحات کلیدی در مورد هندسه‌ی بیضی است.

گردآوری: هادی باقرسامانی، کارشناسی طراحی صنعتی دانشگاه تهران، مسئول درس ترسیم فنی