هر آنچه درباره آزمون 21 دوم دبستان باید بدانید

در زیر برنامه آزمون به همراه سایر نکات و ویژگی‌های آزمون 21 دی درج شده است.

هر آنچه درباره آزمون 21 دوم دبستان باید بدانید

دوستان خوب دوم دبستاني

آزمون پيش‌رو آزمون 21 دي است كه بعد از ارزيابي‌‌هاي مدرسه در اين آزمون شركت خواهيد كرد.

مطالبي كه در اين آزمون از شما پرسيده مي‌شود،‌ نصف مطالب كل كتاب است.

هر آنچه براي آمادگي در آزمون بايد بدانيد را در فايل ضميمه درج كرده‌ايم.

موفق باشيد- ليلا خداورديان