نکاتی که لازم است درمورد دروس عمومی آزمون 21 دی دوازدهم بدانید

این مطلب حاوی ویژگی‌ها و نکاتی درباره دروس عمومی دوازدهم است

نکاتی که لازم است درمورد دروس عمومی آزمون 21 دی دوازدهم بدانید

نکاتی که لازم است درمورد دروس عمومی آزمون 21 دی دوازدهم بدانید:

نکاتی که لازم است درمورد دروس عمومی آزمون 21 دی دوازدهم بدانید

ویژگی‌های دروس عمومی در آزمون 21 دی

اولین آزمون جمع‌بندی است که در پایان نیم‌سال اول، برگزار می‌شود.

شامل 100 سؤال است.

مدت زمان پاسخگویی: 75 دقیقه

متناظر این آزمون، آزمون 16 فروردین است که هر دو آزمون از نظر مبحث کاملاً مشابه هستند.

این دو آزمون سکوهای مقایسه‌ای محسوب می‌شوند؛ چون می‌توانید نتایج هر دو آزمون را با یکدیگر مقایسه و ارزیابی کنید.

منبعی که می‌توانید از آن استفاده نمایید، کتاب جمع‌بندی است و با توجه به این‌که به صورت آزمون تنظیم شده، بهترین منبع بازیابی است.