ارسال اشکالات آزمون و کتاب

در صورتی که اشکالی به نظرتان می‌رسد، برای دریافت پاسخ در صفحه شخصی تان مطرح کنید

ارسال اشکالات آزمون و کتاباشکالات آزمون


آزمون های کانون بدون اشکال علمی است.
در صورتی که اشکالی به نظرتان می رسد، برای دریافت پاسخ در صفحه شخصی تان مطرح کنید. بخش داوری علمی به شما پاسخ می دهد و در صورتی که اشکالتان وارد باشد، به اطلاع عموم میرسد و مطرح کننده اشکال جایزه می گیرد.ورود به صفحه شخصی و ارسال اشکالات آزمون:


ورود به صفحه شخصی سایت کانوناشکالات کتاب


شما دانش آموزان همچنین میتوانید از پنل کاربری خود در سایت  kanoonbook.ir، اشکالات علمی، تایپی و ..  کتاب را برای ما ارسال کنید. پس از بررسی بخش داوری علمی، پاسخ علمی خود را دریافت می کنید و در صورتی که اشکالتان وارد باشد، کتاب در چاپ بعدی تصحیح شده و به اطلاع عموم می رسد. همچنین مطرح کننده اشکال جایزه می گیرد.


ورود به قسمت اشکالات کتاب