فصل برداشت نمره‌های خوب رسید

فصل خوب امتحانات در راه است و شما می‌توانید نتیجه‌ی خود را در نیم‌سالی که گذشت ببینید.

فصل برداشت نمره‌های خوب رسید

در جلسه‌ی دستاوردها یا همان جلسه‌ی سه‌نفره‌ی پسرم شرکت کردم. پسرم در قسمت هدف‌ها نوشته بود می‌خواهد در امتحانات نیم‌سال اول بیش‌ترین نمره‌ی کامل را بگیرد. او برای رسیدن به این هدف، برنامه‌ریزی کرده که ساعت مطالعه‌اش را بیش‌تر کند و از کتاب‌های کار و پرتکرار استفاده کند.

فصل خوب امتحانات در راه است و شما می‌توانید نتیجه‌ی خود را در نیم‌سالی که گذشت ببینید. بهتر است همین حالا با توجه به شناختی که از خود دارید، برای امتحانات نیم‌سال اول هدف‌گذاری کنید و مشخص کنید برای رسیدن به هدفتان چه کار خواهید کرد. پدر، مادر، معلم و پشتیبان هم می‌توانند به شما کمک کنند تا هدف قابل دسترسی برای خود انتخاب کنید.

از نمره‌های خوب و خیلی خوبی که در امتحانات می‌گیرید لذت ببرید.