آرامش در جلسه‌ی آزمون

هرگاه در جلسه‌ی آزمون آرامش نداشتید اول از همه نفس عمیقی بکشید و از مراقب خود بخواهید یک لیوان آب در اختیار شما قرار دهد.

آرامش در جلسه‌ی آزمون

بعضی از دانش‌آموزان مطالعه‌ی کافی و تست‌زنی مناسبی دارند، اما نمی‌توانند در آزمون‌های تستی تراز خوبی کسب کنند و دانش‌آموز دلیل این کار را نداشتن آرامش در جلسه‌ی آزمون می‌داند. اگر قبل از آزمون برنامه‌ریزی صحیحی داشته باشید، این کار سبب می‌شود نه تنها به انجام تکالیف مدرسه‌ی خود برسید، بلکه از برنامه‌ی راهبردی هم عقب نخواهید افتاد و بدون هیچ گونه استرسی در جلسه‌ی آزمون حاضر گردید.

هرگاه در جلسه‌ی آزمون آرامش نداشتید اول از همه نفس عمیقی بکشید و از مراقب خود بخواهید یک لیوان آب در اختیار شما قرار دهد. سعی کنید اعداد را بشمارید، این روش به شما کمک زیادی خواهدکرد. چشمان خود را ببندید و به یک اتفاق خوب فکر کنید.

هم‌چنین سعی کنید از تکنیک‌های تست‌زنی استفاده کنید، چرا که بسیاری از دانش‌آموزان که در هنگام مشاهده‌ی سوالات دچار استرس می‌شوند، با رعایت تکنیک‌های تست‌زنی و اجرا کردن آن در جلسه‌ی آزمون نه تنها استرس را از خود دور می‌کنند، بلکه به سوالاتی پاسخ خواهند داد که مطمئن هستند درست است.