روایتی از کتاب جامع فارسی دهم از زبان ابوالفضل قبادی

نکته مهم کتاب وجود سوالات تشریحی و تستی در سطح‌های مختلف در این کتاب است یعنی با مطالعه این کتاب هم می‌توان برای آزمون‌های تستی و هم برای امتحانات مدرسه آماده شد.

روایتی از کتاب جامع فارسی دهم از زبان ابوالفضل قبادی

ابوالفضل قبادی از شهر اركوازملكشاهي دلیل استفاده و رضایت از کتاب جامع فارسی دهم را بدین صورت بیان کرده است :                            


درس نامه های موجود در ابتدای هر درس بسیار مفید است و با خواندن این درس نامه ها می توان  کتاب درسی را حتی فراتر از آن یادگرفت یعنی این کتاب ،کتاب درسی را به طور کامل پوشش می دهد و علاوه بر آن مباحث مرتبطی که در کتاب نیامده را هم بیان می کند(مثلا تاریخ ادبیات ). نکته مهم دیگر هم وجود سوالات تشریحی و تستی در سطح های مختلف در این کتاب است یعنی با مطالعه این کتاب هم می توان برای آزمون های تستی و هم برای امتحانات مدرسه آماده شد. 

ویژگی های این کتاب :

1-   درس نامه قوی در ابتدای هردرس که در عین مختصر بودن بسیار مفید هستند.

2-   بیان تاریخ ادبیات به طور کامل در حالی که کتاب درسی به این صورت نیست و در واقع تاریخ ادبیات ندارد.

3-   ذکر همه ی آرایه های موجود در هر جمله یا بیت

4-   بیان مطالب سال قبل به طور مختصر

5-   از مشکلاتی که در بین دانش آموزان وجود دارد سخت بودن مبحث قرابت معنایی است  این کتاب برای رفع این مشکل برای هر بیت شعر چند مورد قرابت معنایی ذکر نموده است.

6-   به بررسی هر بیت از سه وجه ( قلمرو ادبی ، قلمرو زبانی و قلمرو فکری)  پرداخته , معانی و آرایه های موجود در آن را بیان کرده است.

7-   وجود سوالات تشریحی و تستی به مقدار کافی، کتاب درسی را به طور کامل پوشش داده و سبب آمادگی برای امتحانات پایانی و مستمر، همزمان با آزمون های کانون شده است. 

8-   از دیگر ویژگی های این کتاب که بسیار مهم است وجود سوالات شناسنامه دار بوده که به وسیله ی آنها می توان به نقاط ضعف پی برد و آنها را برطرف کرد.

9-   دیگر ویژگی مهم پاسخنامه تشریحی موجود در پایان کتاب می باشد که به طور کامل به بررسی و بیان نحوه حل سوالات کتاب پرداخته است .

مطالب مرتبط